KAS MĒS ESAM?


Birojs "BIŠERS un PARTNERI" dibināts 1993. gadā Latvijas Universitātes profesora, habilitētā tiesību zinātņu doktora ILMĀRA BIŠERA vadībā.


20 gadu laikā, kopš "BIŠERS & PARTNERI" darbojas Latvijas un starptautiskajā juridisko pakalpojumu tirgū, mūsu birojs ir ievērojami paplašinājis klientu loku un ieņēmis stabilu un konkurētspējīgu vietu līdzās citiem ievērojamākajiem Latvijas zvērinātu advokātu birojiem.Kad 1993. gadā mūsu birojs uzsāka darbu, tajā praktizēja 3 zvērināti advokāti, 1 zvērināta advokāta palīgs un kopumā strādāja 5 darbinieki.
Šobrīd mūsu birojā pastāvīgi praktizē:
2 zvērināti advokāti,
1 zvērināta advokāta palīgs;
1 zvērināts tulks;
3 juristi;
5 darba aizsardzības speciālisti;
Kopumā mūsu birojā strādā 12 darbinieki.

Nepieciešamības gadījumā mūsu birojā var saņemt arī zvērināta notāra pakalpojumus, nodokļu speciālista un nekustamo īpašumu speciālista konsultācijas. Plašas iespējas tulkojumiem no svešvalodām.
Biroja juristi kā šķīrējtiesneši darbojas vairākās Latvijas šķīrējtiesās.
Mūsu birojā praktizē zvērināti advokāti ar ievērojamu profesionālo stāžu advokatūrā, kas mērāms vairākās desmitgadēs. Taču darbojas arī jurisprudences studenti – topošie juristi un advokāti.
Arī birojā praktizējošie diplomētie juristi turpina studijas maģistratūrā un doktorantūrā, lai celtu savu profesionālo kvalifikāciju. Biroja darbinieki piedalās zinātniskajās konferencēs un semināros. Biroja juristi, daloties pieredzē, sadarbojas ar vairākām Latvijas juridiskās izglītības iestādēm.

GALVENIE DARBĪBAS VIRZIENI:

  • Juridisko pakalpojumu sniegšana.
  • Darba aizsardzībsa un ugunsdrošības pakalpojumi.
  • Mācību centrs.
  • Tulkošanas pakalpojumi.
  • Nekustamo īpašumu apsaimniekošana.


KO MĒS DARAM!

eXTReMe Tracker