PAKALPOJUMA CENAS

Piedāvājam elastīgus sadarbības noteikumus atkarībā no darījuma apjoma un lietas sarežģītības.
Iespējams noslēgt juridiskās apkalpošanas līgumu, kas paredz noteiktu juridisko pakalpojumu sniegšanu, samaksājot līgumā noteiktu summu reizi mēnesī vai arī norēķināties par katru konkrēto padarīto darbu.
Lietās, kurās darījuma summa ir zināma, mūsu standarta honorārs ir 5-10 % no darījuma summas.
Honorāru iespējams aprēķināt arī pēc stundas tarifa likmes 30 – 70 Ls / stundā (ieskaitot PVN).
Pastāvīgiem klientiem īpaši sadarbības noteikumi, t.sk. iespējama juridisko pakalpojumu pēcapmaksa..

advkāti

Mūsu birojā praktizē zvērināti advokāti ar ievērojamu profesionālo stāžu advokatūrā, kas mērāms vairākās desmitgadēs. Ka arī darbojas  jurisprudences studenti – topošie juristi un advokāti.

Valdis Bišers
Jānis Zaļais
Linda Ozoliņa
Sergejs Vasiļjevs

PAKALPOJUMI:

Klienta interešu pārstāvēšana
Tiesās
Šķīrējtiesās
Pirmstiesas izmeklēšanas iestādēs un ieslodzījuma vietās
Citās valsts un pašvaldību institūcijās
Sarunās ar fiziskām personām un juridisko personu pārstāvjiem
Sniedzam klientiem juridisku palīdzību attiecībās ar negodprātīgiem darījumu partneriem
Dokumentu noformēšana
Līgumu rakstīšana
Tiesvedības dokumentācija
Korespondence
Uzņēmējdarbības un komercdarbības juridiskais noformējums, konsultācijas
Uzņēmumu un komersantu dibināšana
Juridiskas korekcijas funkcionējošu uzņēmumu un komersantu darbībā
Uzņēmumu administrēšana un likvidēšana
Konsultācijas darījumos ar nekustamo īpašumu:
Darījumu noformēšana
Palīdzība zemesgrāmatu formalitāšu kārtošanā

GALVENIE VIRZIENI

 • Privātās tiesības
 • Komerctiesības
 • Saistību tiesības, t.sk. lietas par goda un cieņas aizskaršanu
 • Autortiesības
 • Darba tiesības
 • Lietu tiesības
 • Apdrošināšanas tiesības
 • Ģimenes tiesības
 • Mantojuma tiesības
 • Vekseļtiesības
 • Starptautiskās privātās tiesības
 • Publiskās tiesības
 • Krimināltiesības un kriminālprocess
 • Konstitucionālās tiesības, ieskaitot konsultācijas LR Satversmes tiesas procesa jautājumos
 • Administratīvās tiesības un process
 • Pašvaldību tiesības

Piedāvājam elastīgus sadarbības noteikumus atkarībā no darījuma apjoma un lietas sarežģītības.
Iespējams noslēgt juridiskās apkalpošanas līgumu, ka

eXTReMe Tracker