DARBA AIZSARDZĪBA

Darba aizsardzības administrācija

Saskaņā ar Darba aizsardzības likuma noteikto, darba aizsardzības sistēmu un darba aizsardzības pasākumus ir nepieciešams veikt ikvienam, kas nodarbina vismaz vienu darbinieku. Tā tad, darba aizsardzības pasākumi ir jāveic visiem uzņēmumiem, iestādēm, pat arī sabiedriskajām organizācijām. Neapšaubāms ir fakts, ka darba aizsardzības pasākumi ir jāveic atkarīgi no uzņēmuma (iestādes) darbības veida. Diemžēl vel joprojām, darba aizsardzības nepieciešamību sabiedrība un darba devēji vērtē, ka nepieciešamu tikai ražotnēm, būvkomersantiem un citiem bīstamiem objektiem. Šīs stereotips ir nepareizs.
Ar šo vēlamies izskaidrot, ka darba aizsardzības pasākumus ir jāveic visiem, vai uzņēmējs ir mazs vai liels. Saskaņā ar Darba aizsardzības normatīvo aktu prasībām, darba devējam ir dažās iespējas, ka organizēt darba aizsardzības jautājumu sakārtošanu savā uzņēmumā/iestādē:

 1. Darba devējs apgūstot darba aizsardzības speciālista apmācības kursu 160 stundu apjomā (piem. Mācību centrā „SPECIĀLISTS.LV”) var pats veikt šos pasākumus, ja uzņēmumā/iestādē tiek nodarbināti ne vairāk kā 10 darbinieki;

vai

 1. Darba devējs norīko sava uzņēmuma/iestādes darbinieku, kurš ir apguvis darba aizsardzības speciālista apmācības kursu 160 stundu apjomā (piem. Mācību centrā „SPECIĀLISTS.LV”);

vai

 1. Noslēdz līgumu ar kompetento institūciju (piem. Darba aizsardzības administrāciju) par darba aizsardzības ārpakalpojuma sniegšanu, līdzīgi, ka līgums par grāmatvedības pakalpojumiem.

Izvēloties 3.variantu, darba devējs iegūst profesionālu, savlaicīgu un kvalitatīvu pakalpojumu darba aizsardzības jomā. Darba devējam veiks visus nepieciešamus pakalpojumus, izstrādās nepieciešamus dokumentus un aizstāves tiesības un intereses uzraudzības iestādēs!

Uzticot darba aizsardzības pasākumu veikšanu Darba aizsardzības administrācijai, Jums nodrošinās profesionālu, kvalitatīvu un arī izdevīgu pakalpojuma sniegšanu!

Ārpakalpojums ir krietni lētāks par sodiem par darba aizsardzības pārkāpumiem!

Aizpildiet tiešsaistes pieteikuma anketu un 1-3 dienu laikā saņemiet atbilstošu Jūsu uzņēmumam/iestādei piedāvājumu par darba aizsardzības pakalpojumiem!

Lai noteiktu Jūsu uzņēmuma apkalpošanas vai pakalpojumu izmaksas, lūdzu, aizpildiet: Tiešsaites pieteikuma anketu

www.darbadrosiba.lv

 

PAKALPOJUMI:

 

VIEDOKĻI

darba drošība

 • Darba aizsardzība nozīmē nodarbināto drošību un veselību darbā. Taču cik viegli ir pateikt darba aizsardzības definīciju, tik grūti ir pateikt, kur sākas un beidzas darba aizsardzības joma. Ņemot vērā to, ka nodarbināto drošību var ietekmēt daudz un dažādi faktori, darba aizsardzības joma ļoti bieži saskaras un pat nedaudz pārklājas ar citām jomām, kā, piemēram, elektrodrošība, ugunsdrošība, darba tiesības u.c
  ( www.osha.lv)
 • Kāpēc ārpakalpojums?
 • Latvijā arvien vairāk uzņēmumu vadītāji secinājuši, ka viņi, salīdzinoši, tikai nelielu daļu sava laika iegulda uzņēmuma darbības plānošanai. Lielākā daļa no viņu enerģijas un laika tiek tērēta ikdienas darbību veikšanai. Vai tiešām visu šo darbu ir nepieciešams darīt Jums pašam, ja pastāv reāla iespēja šos darbus uzticēt arī kādam citam, profesionālim sava jomā?
  Izvēloties darba aizsardzības ārpakalpojumu, Jūsu uzņēmums iegūs gan kvalificēti izpildītu darbu gan ievērojami samazinās uzņēmuma izmaksas un atslogo vērtīgo laiku, lai to ieguldītu sava uzņēmuma attīstīšanāi.

  Darba aizsardzības administrācijas mājās lapa
 • Sakārtot darba aizsardzību - lētāk nekā maksāt sodus!

  Vidējais sods par darba aizsardzības vai ugunsdrošības prasību pārkāpšanu ir 400 - 500 LVL, uzliktais sods neatbrīvo no noteikumu prasību ievērošanas.

  Vidēja maksa par uzņēmuma apkalpošanu (piem., darba aizsardzībā) ir 35,00 LVL mēnesī, ( 420,00 LVL gadā ), vidējais sods ir 400 - 500 LVL. Ja uzņēmums maksā sodu 400,00 – 500,00 LVL + par dokumentu sakārtošana = 870,00 LVL, kas ir 72,50 mēnesī 

  Morāle - laicīgi sakārtot darba aizsardzības jautājumus, ir vismaz divas reizes izdevīgāk (lētāk) nekā maksāt sodu !

  Darba aizsardzības administrācijas mājās lapa
eXTReMe Tracker